Privacy- en cookieverklaring

Privacy-regelement Loopvereniging LVE

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 20-2-2019

Loopvereniging LVE, hierna kortweg LVE genoemd, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden. Daarom wordt in dit privacy-regelement informatie gegeven over de wijze waarop LVE persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en bezoekers van de LVE-website.

Werkwijze
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt LVE zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het bestuur van LVE wijst maximaal drie personen aan die onder haar gezag verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, beheren en gebruiken van persoonsgegevens.

Welke gegevens
• Voor het lidmaatschap van LVE stelt een persoon de volgende persoonsgegevens beschikbaar: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer.
• Leden verlenen toestemming tot het gebruik van foto’s met diens afbeelding gemaakt tijdens trainingen, evenementen of wedstrijden, welke uitsluitend voor promotiedoeleinden van LVE via de eigen website en social media (facebook) gepubliceerd worden.
• Deze toestemming wordt gegeven zonder beperking in tijd of in ruimte, en zonder aanspraak op financiële of andere, huidige of toekomstige vergoeding.
• Gegevens van vrijwilligers betrokken bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld organisatie van een wedstrijd) betreffen slechts NAW-gegevens die apart voor betreffende activiteit worden geregistreerd en beheerd.
• Persoonsgegevens van bezoekers van de LVE-website worden niet door LVE geregistreerd. Ontvangen contactgegevens worden slechts gebruikt voor het reageren op betreffende vraag.

Doel registratie persoonsgegevens
De genoemde persoonsgegevens worden door LVE gebruikt voor:
• Ledenadministratie
• Inning contributie
• Communicatie van/naar de leden (via email, social media)
• Promotie eigen vereniging
Gebruik van persoonsgegevens door derden
• LVE laat op geen enkele wijze gebruik van persoonsgegevens door derden toe.
• LVE stelt zonder schriftelijke toestemming van het betreffende lid c.q. leden nimmer diens persoonsgegevens beschikbaar aan derden.
• LVE maakt naast een eigen website ook gebruik van social media, waaronder Facebook. LVE is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Websites van LVE en andere websites
De websites van LVE, te weten www.lveederveen.nl en www.atriumrondjeomederveen.nl bevatten links naar andere websites. LVE draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Hiervoor wordt verwezen naar, indien aanwezig, de privacyverklaring van betreffende site.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacybeleid van LVE, dan kunt u deze richten aan: Loopvereniging LVE, via <email>

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in het systeem van LVE? Help LVE dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Dit kan via lvederveen@gmail.com.

Wijzigingen
LVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-regelement. Wijzigingen zullen altijd vooraf onder de aandacht van de leden worden gebracht.

Vastgesteld op datum 20-2-2019

Bij de schriftelijke aanmelding van een persoon als lid van LVE verklaart men kennis te hebben genomen van dit regelement.

TOP