AANMELDEN

Aanmeldformulier Loopvereniging LVE

Ik meld mij aan als lid van LVE en doe mee aan (kruis aan wat van toepassing is):
De maandelijkse contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 10,=, waarbij aan alle onderdelen mee gedaan kan worden. Voor jeugdleden (onder 22 jaar) geldt een jeugdkorting van € 2,50. Deze korting geldt ook voor leden die alleen mee doen aan Nordic Walking.
• Het feit dat het sporten volledig geschiedt op eigen risico;
• Statuten, aanwezige reglementen en huisregels van LVE voor zover aanwezig;
• Het privacyreglement;
• Het gebruik van foto’s met mijn afbeelding voor zover die voor promotie van LVE worden gepubliceerd op de website van LVE en op sociale media;
• Een opzegtermijn van tenminste een volle kalendermaand;
• De hierbij afgegeven machtiging voor de maandelijkse inning van de contributie middels automatische incasso ten laste van bovengenoemde bankrekening.
TOP